Wesprzyjcie…

Proszę Was o modlitwę za kolejną grupę chłopaków, którzy – z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń wynikających z pandemii – wezmą udział w rozpoczynających się dziś w naszym seminarium rekolekcjach powołaniowych.