Więcej głupoty…

W większości czynów ocenianych jako moralnie złe, jest więcej głupoty niż samego zła.

ks. Roman Rogowski