Wielka rzecz…

Wielką rzeczą jest umrzeć dla Jezusa, ale nie mniejszą żyć dla Niego.

św. Augustyn