Wielu z wielką usilnością…

Wielu z wielką usilnością prosi Boga, by ich pociągnął i prowadził do stanu doskonałości.
Gdy im Bóg zaczyna dawać to, o co prosili, nie chcą tego przyjąć.

św. Jan od Krzyża.