Wymagajcie…

Ewangelia wg św. Mateusza 5,38-42.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!” Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie».

Dzisiejszy fragment Ewangelii przestrzega nas przed minimalizmem. Jezus poucza, że mamy więcej od siebie dawać: więcej Bogu i więcej ludziom. Ale żeby więcej dawać innym, najpierw trzeba więcej wymagać od siebie. Przypominał nam o tym Jan Paweł II, gdy mówił: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.

Warto dziś postawić sobie pytanie o to, na jakiej płaszczyźnie i w czym konkretnie wymagam od siebie więcej.

foto za 3dekoracje.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.