Za każdego Bogu dzięki…

Dziś pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu szczególniej pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i przygotowujących się do kapłaństwa a także o tych, których Pan Bóg powołuje na ścieżki życia kapłańskiego i zakonnego. Ta modlitwa płynie i niech nigdy nie ustaje.

Jakąś radością napawa nas fakt, że wzrasta liczba seminarzystów w polskich seminariach. Jak podaje sekretarz Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych na dzień dzisiejszy mamy w Polsce 622 NOWYCH seminarzystów. Ta liczba jest jeszcze niepełna, bowiem w wielu seminariach diecezjalnych jest jeszcze drugi – wrześniowy – termin rekrutacji.

Już teraz widzimy, że Pan Bóg hojnie odpowiada na nasze modlitwy. W tym roku zgłosiło się do polskich seminariów o 45 kandydatów więcej niż w roku poprzednim. Również pijarzy cieszą się w tym roku pięcioma nowymi kandydatami. Za każdego z nich Bogu niech będą dzięki. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.