Zacheuszu, zejdź prędko…

Dziś mówiłem m.in. o tym, że ciekawość wcale nie musi być pierwszym stopniem do piekła…