,,Zaprawdę, zaprawdę” czyli o tym, jak słucham Jezusa…

Ewangelia wg św. Jana 16,23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.

Ci z nas, którzy starają się żyć z Ewangelią za pan brat zauważyli na pewno, że Jezus wiele swoich wypowiedzi – i tych, które są kierowane tylko do uczniów, i tych skierowanych do większego grona słuchających – zaczyna od słowa ,,zaprawdę.” W Ewangelii św. Jana często można spotkać podwójne użycie tego słowa: ,,Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam…”

Słowo ,,zaprawdę” – raczej nie używane już w naszej potocznej mowie – ma do spełnienia w Ewangelii podwójną rolę. Z jednej strony każe słuchaczowi zwrócić baczniejszą uwagę na to, co jest mówione (coś na zasadzie: uważajcie, uważajcie), a z drugiej strony wyrażenie to jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa ,,amen.”

Katechizm uczy nas, że słówko ,,amen” znaczy tyle, co ,,niech tak się stanie, niech tak będzie.”  Dlatego właśnie – jako potwierdzenie – wypowiadamy je na końcu każdej modlitwy. W Ewangelii Jezus potwierdzenie to wypowiada już na początku tego, co chce powiedzieć, bo na końcu potwierdzenia słów Jezusa już nie potrzeba. Zresztą, kto miałby potwierdzać słowa Jezusa? Słaby, grzeszny człowiek?

Jezus używa owego ,,zaprawdę”  m.in. wtedy, gdy mówi o wydarzeniach związanych z końcem świata, o karze za grzechy, o przykazaniach czy o potrzebie pełnienia dobrych uczynków. A więc w momentach bardzo istotnych. W sumie fragmentów zaczynających się od wspomnianego ,,zaprawdę” znajdziemy w Ewangelii ponad sześćdziesiąt. To całkiem sporo. Można więc postawić sobie na koniec tych rozważań jedno pytanie: Czy rzeczywiście te wszystkie – zaczynające się od słowa ,,zaprawdę” – katechezy Jezusa uznajemy w naszym życiu za prawdę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.