Zapuścić korzenie we właściwym miejscu…

Ewangelia wg św. Łukasza 13,18-21

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».

Pan Jezus dla ukazania tego, czym jest Królestwo Boże, używa dwóch obrazów. Pierwszy z nich to małe ziarenko gorczycy, drugi to zaczyn, który zakwasza ciasto.

Można odnieść wrażenie, że te dwa obrazy są ze sobą mocno logicznie powiązane. I rzeczywiście tak jest. Zarówno małe ziarno jak i odrobina zakwasu są czymś nieproporcjonalnie małym w stosunku do tego, co z nich może wyrosnąć. Z nasienia ogromne drzewo, z odrobiny zakwasu całe ciasto.

Jest jednak w tych dwóch obrazach coś, co nie pozwala nam patrzeć na nie w jednakowy sposób. Otóż, w malutkim ziarenku już ,,mieści się” całe drzewo. To ziarenko samo w sobie nie potrzebuje już niczego więcej, by za jakiś czas stać się drzewem. Potrzebuje tylko czynników zewnętrznych: słońca, deszczu, itp., ale samo w sobie ma już wystarczający potencjał, by stać się drzewem.

Zupełnie inaczej jest z zaczynem. On sam w sobie nie jest i nigdy nie będzie ciastem. Jest tylko częścią ciasta, bardzo ważną, ale jednak tylko częścią. Żeby powstało ciasto potrzebne są jeszcze inne składniki, m.in. mąka i woda.

Dwa morały z dzisiejszej Ewangelii:

1. Tak jak mąka potrzebuje zakwasu, żeby w połączeniu z nim stała się ciastem, tak my potrzebujemy do wzrostu łaski Bożej. Sami z siebie nie wyrośniemy. Bez Jego łaski możemy stać się co najwyżej Bożym zakalcem.

2. Każdy z nas jest jak małe ziarnko gorczycy, które już teraz mieści w sobie ogromny potencjał. Niczego więcej – poza zewnętrznymi czynnikami – temu ziarenku już nie potrzeba: całe przyszłe drzewo ma już w sobie samym. Tak jak ziarno jest w potencji ogromnym drzewem, tak każdy człowiek jest w potencji aniołem czyli świętym. Trzeba tylko zapuścić korzenie we właściwym miejscu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.