Zasługa z dobrych uczynków…

Zasługa z dobrych uczynków, jakimi są posty, jałmużny,
pokuty i modlitwy wypływa nie tyle z ich ilości i rodzaju,
ile raczej z miłości Boga, dla której zostały spełnione.

św. Jan od Krzyża