Zawsze ważniejsze…

Zawsze ważniejsze i wdzięczniejsze jest posłuszeństwo okazywane Bogu z miłości niż ze strachu.

św. Hieronim