Złote myśli…

OTWARTA,,Jeśli ktoś,
mając pod natchnieniem Ducha poznanie Słowa,

nie dzieli się NIM,
okrada siebie i innych.

św. Jan od Krzyża