Najlepszego…

Bożego błogosławieństwa
i ludzkiej życzliwości
na każdy dzień
Nowego Roku