Nowy Rok…

Nowy Rok, ale problemy i marzenia wciąż te same. Niech te pierwsze z Bożą pomocą się rozwiązują, a te drugie – jeśli dla dobra duchowego to potrzebne – niech się spełniają.