Trzeba ciągle przypominać…

Trzeba ciągle przypominać młodym, że świat istniał już przed nimi
i uświadamiać starych, że świat na nich się nie kończy.

św. Jan XXIII