Dopiero wtedy, kiedy…

Dopiero wtedy, kiedy człowiek uzna samego siebie za nic,
w Jezusie znajdzie wszystko.

bł. Honorat Koźmiński