,,Ludzie mówią – czas to pieniądz. Ja mówię inaczej – czas to miłość.
Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.”

kardynał Stefan Wyszyński