Mamy Rzecznika…

Ewangelia wg św. Jana 17,20-26.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Mocno przemawia dziś do mnie prawda o tym, że Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy rozmawiał o mnie ze swoim Ojcem. Prosił Boga za mnie: ,,Ojcze, nie tylko za nimi (Apostołami) proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie.” Bez wątpienia jestem jednym z tych, którzy dzięki Apostołom i Ewangelii wierzą w Boga. A więc ta Ewangelia jest o mnie.

Już dwa tysiące lat temu Jezus o nas myślał i za nas się modlił. Świadomość tego powinna nie tylko napawać nas radością, ale też winna motywować nas do pięknego życia i wiernego trwania przy Jezusie. Skoro On dwa tysiące lat przed moim i Twoim narodzeniem już prosił Boga za nami, to o ileż bardziej czyni to teraz, kiedy dane jest nam dreptać po tej ziemi. Teraz, kiedy widzi nie tylko nasze dobre intencje i tęsknoty za Jego miłością, ale też widzi nasze braki, słabości i ludzką niewystarczalność.

Niech świadomość tego nieustannego wstawiania się Jezusa za nami u Ojca wciąż na nowo rozpala w naszych sercach miłość i jeszcze lepiej pomaga zrozumieć słowa św. Jana, który w swoim Liście napisał: Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. (1 Jan 2, 1-2)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.