Jak ten czas szybko biegnie. Już 23.oo, a przecież dopiero było rano…
Już 11 listopada, a przecież dopiero było Wszystkich Świętych.
Czy tylko mnie czas tak szybko upływa?

Dobrze, że my – młodzi starzejemy się wolniej…
Ponoć…