Dziś wieczorem, w naszym pijarskim seminarium w Krakowie, rozpoczynam Rekolekcje Liturgiczne dla kilkunastoosobowej grupy chłopaków. Ich i siebie polecam Waszej modlitwie. A o tym, jak było pewnie kiedyś tutaj wspomnę.