A ty za kogo…?

Jezus szanuje to, że każdy człowiek ma swoją własną dynamikę dochodzenia do Boga…