Aby osiągnąć wielkie rzeczy…

Aby osiągnąć wielkie rzeczy, musimy nie tylko działać, ale także marzyć;
nie tylko projektować, ale także wierzyć.

Anatole France