Ci, którzy wierzą…

Ci, którzy wierzą, wiedzą, że pustynia może zakwitnąć w ciągu jednej nocy.

Primo Mazzolari