Bać się jak synowie…

Bojaźń Boża jest rzeczą dobrą, powinniśmy jednak bać się jak synowie, którzy jednocześnie boją się i kochają.

św. Paweł od Krzyża