Bez strachu i bojaźni…

Czysta myśl o Bogu, troszczącym się o mnie w każdy czas, uwalnia mnie od wszelakiego strachu i złej bojaźni.

bł. Rupert Mayer