Bóg, powołując człowieka…

Bóg, powołując człowieka do życia, poucza go, czego ma się strzec; oświeca go łaską, daje mu poznać, co powinien kochać

– św. Bernard z Clairvaux