Jedyną rzeczą…

Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga. I to nawet wtedy, kiedy On wydaje się nieosiągalny

– św. Bernard z Clairvaux