Bóg wysłuchuje każdego…

Władcy ziemscy nie każdego wysłuchują. Bóg wysłuchuje każdego, kto tylko pragnie z Nim mówić.

św. Jan Chryzostom