Im bardziej oddalasz się…

Im bardziej oddalasz się od rzeczy ziemskich, tym bardziej przybliżasz się do rzeczy niebieskich i bardziej odnajdujesz się w Bogu.

św. Jan od Krzyża