Bóg zawsze wierny…

Ewangelia wg św. Mateusza 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie niebieskim”.

To, co na kartach Starego Testamentu określamy jako ,,Prawo i Prorocy”, jest bardzo ściśle powiązane z tym, co odnajdujemy na stronicach Nowego Testamentu. Cała Biblia i całe jej przesłanie ma swoje źródło w zamyśle samego Stwórcy. Ten zamysł i intencja Pana Boga jest zawsze taka sama, niezmienna – zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie.

Tym zamysłem i intencją było i jest doprowadzenie człowieka do zbawienia. Intencja ta jest ciągle trwała. Tak jak niezmienne jest nauczanie Jezusa, w którym ani jedna jota (dziewiąta litera alfabetu greckiego oznaczająca samogłoskę „i”), ani jedna kreska nie może się zmienić. Wszystko w Piśmie św. wyraźnie pokazuje i podporządkowuje się jednemu – temu, by człowiek został zbawiony.

Może na pierwszy rzut oka trudno tę intencję powszechnego zbawienia dostrzec w opisach wojen, w bratobójczych walkach i szczególnie licznych w Starym Testamencie morderstwach, zbrodniach, itp. Nie ma jednak podstaw, by twierdzić, że Bóg nie chce doprowadzić człowieka do zbawienia. Albo że w trakcie dziejów ludzkości zmienił swój zamysł i plan.

Biblia ukazuje Boga, który jest wierny swojemu Przymierzu. Wierność ta często nie polega tylko na subtelnym byciu obok. Niejednokrotnie idzie ona dalej i przejawia się np. w przyzwoleniu na kuszenie człowieka i doświadczaniu go, jak w przypadku Hioba. Jedno jest jednak pewne – tak, jak w Prawie przyjście Jezusa na ziemię nie zmienia ani jednej kreski, tak Bóg wobec nas przez całe wieki nie zmienia swojego planu. On jest wierny, a wierność ta jest ponadczasowa. Nawet, jeśli my wierni nie jesteśmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.