Bojaźń jest czymś dobrym…

Bojaźń jest czymś dobrym. Powinniśmy jednak bać się Boga jak synowie,
którzy jednocześnie boją się i kochają.

św. Paweł do Krzyża