Być dzieckiem Boga…

Być dzieckiem Boga znaczy być równocześnie małym i wielkim.

św. Edyta Stein