Pobożność nie polega…

Pobożność nie polega na praktykach samych, ale na tym, że wszystko według Prawa Bożego w życiu się układa. Wszystkie swoje zajęcia i obowiązki Bogu ofiaruje.

bł. Honorat Koźmiński