Całe życie…

Całe życie dobrego chrześcijanina jest świętą tęsknotą, tęsknotą za Bogiem.

św. Augustyn