Co warto wiedzieć o pijarach…

W ramach przybliżania Czytelnikom osoby św. Józefa Kalasancjusza i jego wielkiego dzieła, jakim jest Zakon Szkół Pobożnych, dziś kolejna porcja informacji o nas.

Zostaliśmy powołani przez Pana, aby po złożeniu ślubów zakonnych, żyć we wspólnocie i poświęcić się ewangelizowaniu dzieci i młodzieży. Każdy zakon pragnie naśladować Jezusa, a w szczególności jakąś wybraną cechę Zbawiciela. My – pijarzy – wpatrujemy się w postać Chrystusa, który przygarnia i błogosławi dzieci (Mk 10,13-16). Poprzez wszystko, co robimy, staramy się przyprowadzić je do Boga.

Jako zakonnicy – pijarzy ślubujemy: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, a według tegoż posłuszeństwa szczególną troskę o wychowanie dzieci i młodzieży. Jako pijarzy składamy zatem także ślub czwarty, wyjątkowy i decydujący o naszej tożsamości zakonnej. Wspólnota pijarska, która ma być wspólnotą wychowawczą, obejmuje oprócz zakonników, współpracowników świeckich, dzieci i młodzież, z którymi pracujemy lub pracowaliśmy, a także ich rodziców.

Jako współpracownicy Prawdy (,,Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”), pragniemy wychować ludzi, którzy:

  • kochają prawdę i wytrwale jej szukają,
  • są szczerymi, gorliwymi i mądrymi chrześcijanami,
  • starają się budować świat bardziej ludzki i żyją wyznawaną wiarą,
  • zdobywają prawdziwą wolność i dostępują pełni szczęścia, czyli zbawienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.