Człowiek jest odpowiedzialny…

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych,
ale i za te, które w innych budzi.

bł. kard. Stefan Wyszyński