Nie wystarczy…

Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.

bł. kard. Stefan Wyszyński