Dla dobrych śmierć jest…

Dla dobrych śmierć jest zaproszeniem do odpoczynku.
Dla złych jest katastrofą.

św. Ambroży