Nic pewniejszego…

Nic pewniejszego od śmierci.
Nic bardziej niepewnego od jej godziny.

św. Antoni Padewski