Dziurami w serze nikt jeszcze się nie najadł…

Opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.