Fundament duchowy…

Trzeba, byście wasz fundament duchowy zakładały
nie na samej tylko modlitwie i bogomyślności.
Bez usilnego starania się o cnoty, bez ciągłego ćwiczenia się w nich,
pozostaniecie na zawsze duchowymi karłami.

św. Teresa z Avili