Miłość i pokora…

Miłość i pokora to dwa skrzydła,
konieczne do lotu w stronę krainy życia wiecznego.

św Katarzyna ze Sieny