Gdy światu nie imponuje…

,,Gdy światu nie imponuje już wiedza nie zawsze zdolna prowadzić do Boga, do pokoju serc i do szczęścia; gdy ludzie wątpią w mądrość wszystkich filozofów świata, zawsze jeszcze pozostaje w nich tęsknota za Ewangelią Chrystusową, za wolnością synów Bożych i za jeszcze większą miłością.”

kard. Stefan Wyszyński