Gdyby ludzie…

Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii,
służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.

św. Teresa z Lisieux