Głupotą jest…

Głupotą jest nie myśleć o śmierci, która jest nieuchronna i od której zależy wieczność, ale jeszcze większą głupotą jest myśleć o niej, lecz się do niej nie przygotowywać.

św. Alfons Maria Liguori