Jak przestać być chrześcijaninem…

Chrześcijanin, który nie che uznać przykazania miłości albo świadomie nie praktykuje go w życiu, przestaje być chrześcijaninem.

bł. Rupert Mayer