Jedynie zdumienie…

Jedynie zdumienie i zachwyt pozwalają pojąć człowiekowi coś z Boga

– św. Grzegorz z Nyssy