Wszystko na świecie…

Wszystko na świecie jest przejawem Bożej miłości: kwiaty, słońce, przyroda, ubodzy, dzieci i starcy

– św. Franciszek z Asyżu