Jeśli chcecie…

Jeśli chcecie zachować czystość, unikajcie każdej okazji zepsucia.
To wada, która od błahostki prowadzi do żałosnych upadków.

św. Franciszek Salezy