Jeśli chcesz być dobrym…

Jeśli chcesz być dobrym to praktykuj trzy rzecz: radość, naukę i pobożność.
Te trzy słowa to wielki program i jeśli go zastosujesz,
będziesz mógł być szczęśliwy i zrobić wiele dobrego
dla swej duszy i dla innych.

św. Jan Bosco